Matavimo priemonių remontas ir metrologinė patikra

Atgal

Matavimo priemonių remontas ir metrologinė patikra

Filialas "Sistematika" remontuoja šiuos automatikos prietaisus:

  • Laboratorinius analizės prietaisus;
  • Dujų apskaitos prietaisus;
  • Šilumos apskaitos prietaisus;
  • Slėgio ir perkryčio matavimo prietaisus;
  • Srauto (tūrio ir masės) matavimo prietaisus;
  • Lygio matavimo prietaisus;
  • Elektros įrenginių relinę apsaugą ir automatiką;
  • Elektromechaninius, elektroninius ir pneumatinius prietaisus bei techninius manometrus;
  • Degių dujų signalizatorius;
  • Fizinių – cheminių medžiagų parametrų matavimo ir laboratorinės analizės prietaisus.

Taip pat atlieka valstybinę ir žinybinę patikrą ir kalibravimą šioms išvardintoms fizikinių dydžių matavimo priemonėms:

Slėgio manometrai, vakuummetrai, slėgmačiai, slėgių skirtumo matuokliai
Nuolatinės ir kintamosios srovės amperantai
Nuolatinės ir kintamosios įtampos voltmetrai
Varžos ommetrai
Ilgio performuotų metalo lakštų analitiniai sietai apskritomis akutėmis, metalinių vielų analitiniai sietai,siaurinantys įtaisai dujų ir skysčių debitui matuoti.
Masės laboratorinės analitinės svarstyklės, laboratorinės elektroninės svarstyklės, prekinės kvadrantinės svarstyklės iki 500 kg.
Koncentracijos fotoelektriniai koncentraciniai kolorimetrai
Laiko uždelsto signalizacijos veikimo: degių, sprogių dujų signalizatoriai, 5...50% degių mišinių su oru žemutinės sprogimo ribos, 5...50% žemutinės ribinės koncentracijos užsiliepsnojimas.
pH matuoklių laboratoriniai pH matuokliai ir laidumo matuokliai.

Filialas "Sistematika" gali atlikti kiekvieną darbų etapą atskirai arba užtikrinti pilną darbų ciklą nuo projekto idėjos iki priežiūros ir užtikrina vykdomų darbų kokybę, darbus vykdančių darbuotojų kompetenciją ir kvalifikaciją.