Paslaugos

Atgal

Paslaugos

AB „Achema“ filialas „Sistematika“ atlieka technologinių procesų automatizavimo darbus vykdant įvairių pramonės gamybos šakų statybą, rekonstrukciją, remontą ar eksploataciją.

Valdymo sistemų priežiūra

Pramonės įmonės susiduria su didelėmis automatizuotų priemonių eksploatavimo išlaidomis, kurios yra neišvengiamos siekiant užtikrinti sėkmingą įmonės darbą. Pagrindinė eksploatacijos paskirtis – kontroliuoti automatizuotas valdymo sistemas, užtikrinti stabilų ir patikimą automatikos įrenginių, matavimo prietaisų darbą bei remontą įvairiuose objektuose.
Filialas „Sistematika“ siūlo mažinti automatizuotų priemonių eksploatavimo išlaidas ir jos kontrolę perduoti kvalifikuotiems filialo „Sistematika“ specialistams.

Privalumai:

 • Galimybė sutelkti dėmesį ir investicijas į pagrindinį įmonės verslą;
 • Mažinti išlaidas personalo išlaikymui, mokymams, kvalifikacijos kėlimui ir kt.
 • Pagal konkrečius poreikius (darbų laikotarpį, apimtis, užmokestį), paslaugas atlieka kvalifikuoti ir atestuoti specialistai;
 • Naudojama filialo „Sistematika“ daugiametė patirtis ir kompetencija TP AVS priežiūros srityje.

Teikiamos paslaugos:

Prižiūrime:

 • Automatizuotas valdymo sistemas;
 • Blokuočių ir signalizacijų sistemas;
 • Lokalines matavimo ir reguliavimo sistemas;

Vykdome planinę (pagal grafikus) ar neplaninę (įvykus gedimui):

 • Automatinių priemonių diagnostiką;
 • Techninį konsultavimą;
 • Automatinių sistemų ir priemonių konfigūravimą/remontą;
 • Automatikos prietaisų keitimą.
Ruošiame ir atliekame matavimo priemonių
metrologinę patikrą per planinius ar neplaninius remontus ir pagal patikros grafikus.
Vykdome naujų automatikos priemonių parinkimą.

Užtikriname atliekamų paslaugų kokybę, nuolat investuodami į savo darbuotojų kvalifikacijos kėlimą intelektualinių ir modernių pramonės technologijų įsisavinimui.
Šiuo metu esame įsikūrę Klaipėdoje ir Jonavoje, tačiau plečiame savo veiklą visoje Lietuvoje. Klientui pageidaujant organizuojame pamaininį darbą 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę.

Valdymo sistemų montavimas, paleidimas, derinimas

Filialas „Sistematika“ vykdo automatizacijos projektų realizaciją:

Statybos (automatikos) darbai:

 • Automatikos įrenginių montavimas;
 • Objekto sumontuotos automatikos įrangos derinimas;
 • Objekto paleidimas – derinimas;
 • Objekto pridavimas užsakovui.

Valdiklių programavimas ir konfigūravimas

Pagal konkrečius projektus filialas „Sistematika“ vykdo technologinių procesų automatizuotų valdymo sistemų konfigūravimą, programavimą ir derinimą:

 • Projekto analizavimas;
 • Programinės įrangos diegimas;
 • Logikos valdymo procesų (valdiklių) programavimas;
 • Vizualizacijos priemonių diegimas, projektavimas ir konfigūravimas;
 • Sąryšių su valdikliais sudarymas;
 • Sistemos testavimas ir paleidimas.

Įrangos komplektavimas

Įgyvendinant projektus ir pagal individualius klientų užsakymus filialas „Sistematika“ vykdo įvairių gamintojų technologinių procesų automatizavimo priemonių parinkimą ir tiekimą:

Automatinio valdymo sistemos:

 • Paskirstyto valdymo sistemos (DTS);
 • Valdikliai;
 • Keitikliai;
 • Mikrovaldikliai;
 • Duomenų surinkimo ir informacijos atvaizdavimo sistemos (HMI) ir kt.

Automatikos prietaisai ir įrengimai:

 • Matavimo prietaisai (slėgio, temperatūros, lygio, srauto ir kt.);
 • Fizinių cheminių medžiagų parametrų laboratorinės ir pramoninės analizės prietaisai.

Bendradarbiaujame su įvairiais automatikos prietaisų gamintojais, todėl galime pasiūlyti platų prietaisų asortimentą: Invensys Foxboro, Siemens, ABB, Allen Bradley ir kt.

Projekto techninė priežiūra

Filialas „Sistematika“ turi sukaupęs didelę patirtį atliekant sudėtingus naujos ypatingų statinių statybos, jų rekonstrukcijos ir remonto projektus. Todėl filialas savo klientams siūlo profesionalią trečiosios šalies vykdomų darbų kontrolę bei priežiūrą:

Projektų techninė priežiūra:

 • Kontroliuoti ir koordinuoti projektavimo etapus (derinimas su projektuotoju, konsultacijos užsakovui);
 • Ruošti projektinę medžiagą rangos konkursams;
 • Užtikrinti projektų sėkmingą techninį įgyvendinimą.

Montavimo techninė priežiūra:

 • Vadovauti subrangovų montavimo darbams;
 • Kontroliuoti ir koordinuoti atliekamų darbų kokybę ir terminus;
 • Kontroliuoti objekto užbaigimo derinimo-paleidimo darbus ir pridavimą užsakovui;
 • Užtikrinti sėkmingą montavimo darbų atlikimą.

Projektavimas

AB Achema“ filialas „Sistematika“ bendradarbiaudamas su koncerno „Achema grupė“ antrine įmone UAB „Projektų centras“ ruošia, prižiūri, konsultuoja ir realizuoja technologinių procesų automatizavimo projektus.

Filialas Sistematika orientuojasi į technologinių procesų automatizavimo sistemų montavimo, derinimo, paleidimo projektus ir projektinius darbus įvairiuose pramonės įmonių objektuose atliekant statybą, rekonstrukciją ar remontą.

Tiksliai įvertiname kiekvieno užsakovo poreikius, juos išanalizuojame ir paruošiame optimalų sprendimą. Jį patvirtinus, vykdome sistemos projektavimą bei įgyvendinimą.

Matavimo priemonių remontas ir metrologinė patikra

Filialas "Sistematika" remontuoja šiuos automatikos prietaisus:

 • Laboratorinius analizės prietaisus;
 • Dujų apskaitos prietaisus;
 • Šilumos apskaitos prietaisus;
 • Slėgio ir perkryčio matavimo prietaisus;
 • Srauto (tūrio ir masės) matavimo prietaisus;
 • Lygio matavimo prietaisus;
 • Elektros įrenginių relinę apsaugą ir automatiką;
 • Elektromechaninius, elektroninius ir pneumatinius prietaisus bei techninius manometrus;
 • Degių dujų signalizatorius;
 • Fizinių – cheminių medžiagų parametrų matavimo ir laboratorinės analizės prietaisus.

Taip pat atlieka valstybinę ir žinybinę patikrą ir kalibravimą šioms išvardintoms fizikinių dydžių matavimo priemonėms:

Slėgio manometrai, vakuummetrai, slėgmačiai, slėgių skirtumo matuokliai
Nuolatinės ir kintamosios srovės amperantai
Nuolatinės ir kintamosios įtampos voltmetrai
Varžos ommetrai
Ilgio performuotų metalo lakštų analitiniai sietai apskritomis akutėmis, metalinių vielų analitiniai sietai,siaurinantys įtaisai dujų ir skysčių debitui matuoti.
Masės laboratorinės analitinės svarstyklės, laboratorinės elektroninės svarstyklės, prekinės kvadrantinės svarstyklės iki 500 kg.
Koncentracijos fotoelektriniai koncentraciniai kolorimetrai
Laiko uždelsto signalizacijos veikimo: degių, sprogių dujų signalizatoriai, 5...50% degių mišinių su oru žemutinės sprogimo ribos, 5...50% žemutinės ribinės koncentracijos užsiliepsnojimas.
pH matuoklių laboratoriniai pH matuokliai ir laidumo matuokliai.

Filialas "Sistematika" gali atlikti kiekvieną darbų etapą atskirai arba užtikrinti pilną darbų ciklą nuo projekto idėjos iki priežiūros ir užtikrina vykdomų darbų kokybę, darbus vykdančių darbuotojų kompetenciją ir kvalifikaciją.